Leenjiwwan Gaggabaaboo

shutterstock_125404340

 

Yunivarsitiiwwan akkka Adduunyaatti bebbekkamoo ta’an kanneen akka Yunivarsitii Masaashutes, Harvard, Princeton, Cambridge fi kanneen kana fakkaatan irraa eddoo jirtan teessanii leenjiwwan gaggabaaboo fudhachuu akka dandeessan beektuu? Namoonni hedduun hin beekan ta’a carraa kanatti fayyadamuudhaan namoonni hedduun jireenya isaanii fooyyeffataniiru. 

Leenjiwwan kunneen gosa barnootaa garagaraa kan of keessatti hammatan yommuu ta’u eenyumtuu kan fedhii ofii filatee akka baratuuf mijataadha. Kanaafuu isinis carraa kanatti fayyadamuudhaan leenjiwwan kanneen akka fudhattan isiniif dhaamna. Kana godhuudhaaf hidhata asii gadii kana cuqaasaa.

www.edx.org 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s