Carraa Leenjii YALI – EAST AFRICA

Dhaabbanni Young African leadership Initiative damee Afrikaa bahaa dargaggoota Umriin isaanii 18 – 35 ta’an dhimmoota ijoo sadi; Hoggansa Uummataa, Khalaqa Hojii akkasumas Daldala irratti leenjisuudhaaf iyyata baneera. Dargaggoonni dhimmoota sadeen kana irratti fedhii qabdan akka iyyannoo galchitan gamanumaan isiniif dhaamuun barbaadana.13263954_1609663822695063_7013112578770543104_n

Piroojectiin Young African Leadership Initiative jedhamu Prezidaantii Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaadhaan kan eegalame yommuu ta’u kaayyoon isaa ol’aanaan dargaggoota egeree Ardii Afrikaatiif fayyadan horuudha. Sagantaa kana irratti hirmaachuun carraa of dura gara Waashingtan, Ameerikaa dhufanii leenjilee wal fakkaatoo argachuudhaaf faaydaa guddaa qaba.

 

Iyyannoo Guutudhaaf Liinkii Asii gadii kana cuqaasaa/ Kooppii godhaatoo google godhaa. Ergasii ‘ APPLY’ isa jedhu tuquudhaan carraa keessan yaaluu dandeessu.

https://www.yalieastafrica.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s