Carraa Barumsaa – Biyya Turkii

Mootummaan Turkii Sadarkaa barnootaa digrii lammaffaafi sadaffaa ( Maastarsiifi Doktorummaatiin) barsiisuuf carraa Iskoolaarshiippii banaa godheera. Carraa kanatti fayyadamuuf iyyannoo galchuun kan danda’amu Guraandhala 5  – Bitootessa 2 ( february 5 – 2 march) qofa. Kanaafuu namoonni kanaan dura barumsa digrii tokkoffaa ( BA/ BSc) qabdan iyyannoo kana akka galchitan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadna.

Namoota Iskoolaarshiippii kana injifataniif motummaan Turkii nyaata, dhugaatii, mana jireenyaa, inshuraansii fayyaa akkasumas maallaqa kiisaa ( Maastarsiif Liiraa Turkii 700,  Doktorummaaf Liiraa turkii 1400) ni kanfala. Iyyannoo galchachuuf hidhata/ liinkii asii gadii kana cuqaasaa.

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari-2018-2-donem-basvurulari-basliyor/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s