Carraa Barumsaa – Biyya Turkii

Mootummaan Turkii Sadarkaa barnootaa digrii lammaffaafi sadaffaa ( Maastarsiifi Doktorummaatiin) barsiisuuf carraa Iskoolaarshiippii banaa godheera. Carraa kanatti fayyadamuuf iyyannoo galchuun kan danda’amu Guraandhala 5  – Bitootessa 2 ( february 5 – 2 march) qofa. Kanaafuu namoonni kanaan dura barumsa digrii tokkoffaa ( BA/ BSc) qabdan iyyannoo kana akka galchitan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaadna.

Namoota Iskoolaarshiippii kana injifataniif motummaan Turkii nyaata, dhugaatii, mana jireenyaa, inshuraansii fayyaa akkasumas maallaqa kiisaa ( Maastarsiif Liiraa Turkii 700,  Doktorummaaf Liiraa turkii 1400) ni kanfala. Iyyannoo galchachuuf hidhata/ liinkii asii gadii kana cuqaasaa.

https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/turkiye-burslari-2018-2-donem-basvurulari-basliyor/

 

Advertisements

Carraa Leenjii YALI – EAST AFRICA

Dhaabbanni Young African leadership Initiative damee Afrikaa bahaa dargaggoota Umriin isaanii 18 – 35 ta’an dhimmoota ijoo sadi; Hoggansa Uummataa, Khalaqa Hojii akkasumas Daldala irratti leenjisuudhaaf iyyata baneera. Dargaggoonni dhimmoota sadeen kana irratti fedhii qabdan akka iyyannoo galchitan gamanumaan isiniif dhaamuun barbaadana.13263954_1609663822695063_7013112578770543104_n

Piroojectiin Young African Leadership Initiative jedhamu Prezidaantii Ameerikaa duraanii Baaraak Obaamaadhaan kan eegalame yommuu ta’u kaayyoon isaa ol’aanaan dargaggoota egeree Ardii Afrikaatiif fayyadan horuudha. Sagantaa kana irratti hirmaachuun carraa of dura gara Waashingtan, Ameerikaa dhufanii leenjilee wal fakkaatoo argachuudhaaf faaydaa guddaa qaba.

 

Iyyannoo Guutudhaaf Liinkii Asii gadii kana cuqaasaa/ Kooppii godhaatoo google godhaa. Ergasii ‘ APPLY’ isa jedhu tuquudhaan carraa keessan yaaluu dandeessu.

https://www.yalieastafrica.org